Tôi cần bán xe tải Changan 820kg thùng lửng – SC1022DBN-1 có trả góp

Tôi cần bán xe tải Changan 820kg thùng lửng - SC1022DBN-1 có trả góp

Tôi cần bán xe tải Changan 820kg thùng lửng – SC1022DBN-1 có trả góp